Ceník služeb

Orientační ceny za výrobu šablon a doprovodné služby naleznete v níže uvedeném ceníku. Cenový interval vyjadřuje typické cenové rozpětí pro danou šablonu vycházející z mé zkušenosti a praxe.

Wordovské šablonyCena bez DPH*Ukázka
Hlavičkový papír jednoduchý1800 KčPDF ikona
Hlavičkový papír členitější1800–2400 KčPDF ikona
Smlouva s víceúrovňovým číslováním2700–3600 KčPDF ikona
Smlouva dvojjazyčná s víceúrovňovým číslováním3600–4800 KčPDF ikona
Formulář2400–3600 KčPDF ikona
Produktový list2400–3600 Kč 
Tabulkový ceník, srovnání nabídek2700–3900 Kč 
Obchodní nabídka / Profil společnosti / Zpráva4800–6900 KčPDF ikona
Štítky (kdy postačí vyplnit 1 štítek, který se přenese do celého archu)2700–3900 Kč 
PowerPointové šablonyCena bez DPH*Ukázka
Prezentace – základní šablona se standardními (9) rozloženími snímků (Úvodní snímek, Nadpis a obsah, Dva obsahy atd. – viz nově spuštěná/prázdná prezentace)5000 KčPDF ikona
Prezentace – rozšíření základní šablony o vlastní rozložení snímků, atypické a rozsáhlé prezentace nebo prezentace s neznámým počet snímků (flexibilně: cena za 1 snímek × počet snímků)500–600 Kč/snímek 
Animovaná prezentace (cena za 1 snímek)700–800 Kč/snímek 
Nastavení vlastního stylu tabulky do šablony prezentace (což PowerPoint standardně nepodporuje)1800 Kč 
Excelové šablonyCena bez DPH*Ukázka
Excelové tabulky a formuláře (v závislosti na složitosti/pracnosti)500 Kč/hod. 
Vlastní šablony grafů na míru (8 typických grafů – sloupcový, skládaný sloupcový, 100% skládaný sloupcový, horizontální sloupcový…, spojnicový, koláčový; vč. instrukcí)4800 Kč 
Vlastní styly tabulek, které mohou být dostupné již při spuštění Excelu (nového souboru) nebo přes excelovskou šablonu (vč. instrukcí; cena podle počtu tabulek – nacením po zaslání podkladů)500 Kč/hod. 
PDF formuláře a dokumentyCena bez DPH*Ukázka
Formulář v PDF chráněný proti úpravám2400–4800 KčPDF ikona
Převod tabulek z PDF do Wordu nebo Excelu500 Kč/hod. 
Ostatní produkty a službyCena bez DPH*Ukázka
Emailový podpis v HTML vč. návodu pro Outlook1800 Kč
Šablony jinde neuvedené (dle pracnosti)500 Kč/hod.
Korekce (nad rámec původního zadání a funkčnosti), formátování rozsáhlých dokumentů, typografické úpravy apod.500 Kč/hod.

* Ceny uvedené v tabulce jsou v Kč bez DPH. K ceně bude připočítána základní sazba DPH ve výši 21 % (jsem plátce DPH).

Cenové rozpětí je záměrně drženo v úzkých mezích pro Vaši lepší představu o výsledné ceně. Půjde-li o dokument, jehož pracnost nijak nevybočuje,1) budou použity orientační ceny z ceníku. Výjimečně, u velmi rozsáhlých či jinak náročných zakázek (například velký počet stran textu, tabulek, objektů na snímků prezentace apod.), může cena šablony přesáhnout horní mez intervalu. Vždy o tom ale budete vědět předem.

Uvědomuji si, že většina zákazníků má ráda náklady pod kontrolou, a proto cenu zakázky stanovuji způsobem „strop“ nebo jednotkově cenou za položku (stranu, snímek) pro případ, že jejich počet není předem známý. Jednou stanovená cena zakázky nebude nikdy bez Vašeho souhlasu navýšena. Obdobně přistupuji k případným korekcím. Hodinová sazba za korekce se uplatní pouze v případě korekcí nad rámec původního (odsouhlaseného) zadání a při zachování funkčnosti šablon.

Stručný postup nacenění zakázky a zahájení prací

  1. Pošlete mi e-mail s ukázkovým souborem (případně specifikujte své požadavky) se stručnou žádostí o nacenění a uveďte i požadovaný termín zpracování. Můžete mi také předem zavolat, budete-li chtít.
  2. Bezplatnou a nezávaznou kalkulaci Vám, pokud možno, připravím obratem a potvrdím i termín zpracování.
  3. Po odsouhlasení ceny z Vaší strany a dodání podkladů se pustím do práce.

U větších zakázek možné slevy z titulu opakovatelnosti. Máte vlastní představu o ceně? Napište mi.

1) Pracnější jsou například šablony, jejichž design je zcela nebo částečně tvořen pomocí tabulek (má to své opodstatnění a výhody v určitých případech – tabulky dobře drží design), dále šablony, které jsou zcela nebo částečně zamčeny pro úpravy, je-li dokument příliš rozsáhlý nebo vyžaduje-li rozsáhlé formátování a typografické úpravy, obsahuje velké množství objektů apod.