Logo ŠABLONÁŘ.cz

Výroba e-mailového podpisu v HTML

Potřebujete vyrobit vlastní podpis do e-mailu, který by působil lépe než jen holý text a odlišil Vás od konkurence? To znamená e-mailový podpis, který by používal firemní písmo, barvy, bylo v něm vloženo firemní logo nebo jiné obrázky (například získaná ocenění), aby e-mailová a webová adresa, případně i telefonní číslo a adresa, byly aktivní – „klikatelné“?

Důležitá aktualizace: vážení zákazníci, výrobu e-mailového podpisu v HTML jsem dlouho nabízel jako doplňkovou službu k hlavní činnosti – výrobě šablon ve Wordu, PowerPointu a Excelu. Jelikož se ale webové a poštovní aplikace apod. rychle vyvíjejí a mění, v současné době jsem schopen zajistit výrobu e-mailového podpisu pouze pro Microsoft Outlook – ve formátu outlookové zprávy a s návodem pro vložení podpisu a pro Mozillu Thunderbird – ve formátu HTML a rovněž se stručným návodem, jak si podpis do poštovního klienta vložit. HTML podpis může být možné použít i v různých dalších poštovních klientech – HTML je univerzální jazyk, ovšem nástroje pro vložení či podporu HTML podpisu mohou být omezené/zjednodušené – proto bohužel nemohu jejich funkčnost garantovat vzhledem k množství kombinací: operační systém (Windows/Mac) / poštovní klienti (různé aplikace mimo Outlook či Thunderbird, freemailové webové služby jako např. Gmail) / mobilní aplikace apod.

HTML podpis

HTML (HyperText Markup Language) je jazyk pro tvorbu webových stránek, který funguje univerzálně ve většině e-mailových klientů. V jazyce HTML lze e-mailový podpis patřičně „ostylovat“, tj. nastavit správný řez a velikost písma včetně výšky řádku, barvy, aktivní (klikatelnou) e-mailovou adresu, aktivní odkaz na webové stránky firmy apod.

Vytvořím Vám krátký a čistý HTML soubor obsahující e-mailový podpis, na který (většinou) stačí odkázat v nastavení e-mailového programu. Tato možnost bývá typicky označována jako Připojit podpis ze souboru nebo obdobně. Platí ovšem poznámka výše („důležitá aktualizace“).

Podpisu v HTML, nebo obecně jazyka HTML, se není třeba obávat. Je velmi intuitivní a položky, které se liší uživatel od uživatele, jako například jméno a příjmení, telefonní číslo či e-mailová adresa, lze v kódu, otevřeném například v běžném poznámkovém bloku, snadno vidět a případně přepsat. Rád Vám ovšem pomohu připravit unikátní e-mailové podpisy pro všechny Vaše zaměstnance.

Podpis v MS Outlook

Pokud jde o podpis v oblíbeném Microsoft Outlooku, připravím Vám e-mailový podpis přímo ve formátu outlookové zprávy s vhodnou strukturou podpisu, klikatelným prvky/odkazy (dříve bylo možné či vhodnější podpis připravit také v HTML) a navedu Vás, jak si podpis do Outlooku vložit.

Ukázka podpisu

Většina uživatelů si dnes s podpisem v prostém textu již nevystačí, chtějí se odlišit a do podpisu promítnout firemní vizuální identitu (corporate identity). Vlastní e-mailový podpis používá firemní písmo a barvy, text je možné zvýrazňovat, zvětšovat či zmenšovat dle libosti, vložit logo, doplňující text, je možné se prezentovat oceněními, která firma získala apod.

Emailový podpis 1