Převod dokumentů z PDF do Wordu, PowerPointu a Excelu

Převod dokumentů z PDF do aplikací kancelářského balíku Microsoft Office je – spíše než samostatná služba – častý způsob (spolu)práce, který spočívá ve vytvoření wordovské, powerpointové nebo excelové šablony podle PDF předlohy zpracované například grafikem. Můžete tak s výhodou využít již existující dokumenty, které máte uloženy pouze ve formátu PDF, a které byste si rádi volně editovali a ukládali v aplikacích MS Office, na které jste Vy nebo například Vaši zaměstnanci zvyklí.

Vytvoření šablony z PDF

Dokumenty uložené v PDF lze sice pomocí různých softwarových nástrojů otevřít nebo převést do Wordu, PowerPointu apod. (v nových verzích Office i přímo), avšak převody nemusejí být vždy stoprocentní anebo výsledný efekt není příliš uživatelsky přívětivý (user-friendly). Dokument se často rozloží do textových polí a práce s ním není zrovna optimální.

Acrobat ikona Aby se s dokumentem dobře pracovalo, je vhodné z něj vytvořit šablonu, která bude mít v případě Wordu definované styly pro nadpisy (včetně automatického víceúrovňového číslování), běžný text, odrážky atd. a v případě PowerPointu přednastavená rozložení snímků, jako jsou Úvodní snímek, Nadpis a obsah, Dva obsahy apod. Samozřejmostí je nastavení písma a barev přesně podle logo manuálu nebo instrukcí klienta.

Převod tabulek z PDF do Wordu nebo Excelu

Čas od času možná potřebujete dostat surová data z tabulky v PDF souboru. Avšak převod tabulek z PDF do Wordu nebo Excelu je někdy problematický (často i při použití profesionálních softwarových nástrojů společnosti Adobe), kdy při kopírování se namísto tabulky vloží tabulární nebo dokonce zcela rozhozená data. Možná by pro Vás bylo efektivnější nechat si data z PDF „vyzobat“ a obdržet je načisto uložená ve Wordu nebo v Excelu.