Logo ŠABLONÁŘ.cz

Výroba profesionálních šablon v PowerPointu

Microsoft PowerPoint je oblíbený nástroj pro rychlou a pohodlnou tvorbu prezentací. Záleží zde, asi ještě více než u Wordu, nejen na obsahu prezentace a na tom, co prezentující povídá, ale i na formě prezentace, jejím grafickém zpracování, čistotě a konzistentnosti. To zajistí šablona prezentace.

PowerPoint ikona Profesionální prezentace má nejen dobrý obsah, ale i vzhled. Prezentovat lze firmu, její výrobky a služby, ale třeba i školní projekt, diplomovou práci, i když první případy jsou zřejmě nejčastější. Ukázkou profesionality firmy či podnikatele je rovněž použití vlastní šablony powerpointové prezentace, která vychází z jednotného vizuálního stylu firmy (corporate identity) – použitá písma, barvy, loga a jiné grafické prvky. Profesionální šablona prezentace prodává.

Co je důležité pro powerpointovou prezentaci

Prezentace v PowerPointu jsou postaveny na trochu jiném principu než dokumenty či šablony ve Wordu. Jsou-li u Wordu doménou styly, pak u PowerPointu to jsou rozložení snímků. Rozložení snímků nesou nejen informaci o umístění bloků na snímku (prostor pro nadpis, pro obsah – jeden sloupec, dva sloupce – horizontálně i vertikálně, umístění loga, číslování snímků apod.), ale jsou v nich nadefinovány i písma, velikosti, barvy apod.

Obsahem může být text, obrázky, grafy, tabulky a jiné. Texty jsou nejčastěji strukturovány v odrážkách (odsazených, víceúrovňových) nebo v jednoduchých číslovaných seznamech. Poznámka: PowerPoint na rozdíl od Wordu nepodporuje víceúrovňové číslování, které by přebíralo číslo z předchozí úrovně, např. 1.1.

Prezentace by měla obsahovat spíše hesla či záchytné body než přemíru textových informací (snižuje čitelnost písma při promítání), k čemuž slouží jiné nástroje, například Word.

Jak bude vypadat Vaše prezentace

Vyrobím Vám profesionální, dobře použitelnou a uživatelsky přívětivou prezentaci v aplikaci PowerPoint, která bude respektovat Vaši corporate identity a bude (nebo může) mít následující prvky a vlastnosti:

  • Nastavení rozložení snímků. Lze využít základní přednastavená rozložení, jako jsou Titulní snímek, Nadpis a obsah, Dva obsahy atd. a přizpůsobit je firemní identitě (fonty, barvy). Ty, které nenaleznou využití, lze pro větší přehlednost powerpointové šablony odstranit nebo lze naopak doplnit jiná, klientem definovaná, rozložení. Například dva obsahy mohou být horizontální nebo vertikální. Je možné vytvořit rozložení pro tři sloupce, vložit prostor pro podnadpis nad každý sloupec, prostor pro poznámku pod obsahem, do některých snímků lze vložit ilustrativní obrázky nebo grafické objekty, které nelze z prezentace smazat apod.
  • Nadpisy a text na každém snímku budou vždy konzistentně začínat na stejném místě, mít stejnou velikost a správnou barvu, což vytváří profesionální dojem.
  • Text přehledně strukturován v odrážkách, nastavení více (nižších) úrovní, které mohou být více odsazeny, mít jinou odrážku (lze použít i vlastní obrázky odrážek).
  • Umístění loga, případně jiných grafických prvků charakterizujících firmu, do záhlaví nebo do zápatí dle libosti.
  • Zápatí může například obsahovat www adresu firmy, název klienta, pro kterého je prezentace určena, datum prezentace a číslo snímku.

Vložení nového snímku v PowerPointu a výběr rozložení     Rozložení snímku v PowerPointu

Obrázky (z mé vlastní prezentace) jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Jedná se o ukázku základních možností. Ve stručnosti řečeno, Vaše prezentace bude obsahovat běžná a specifická-požadovaná rozložení snímků, v nichž budou nastaveny přesné a jednotné pozice pro nadpisy a obsah (text ve víceúrovňových odrážkách, obrázky, tabulky, grafy), firemní barvy apod. Vytvořit prezentaci (resp. ji naplnit obsahem), která bude profesionálně vypadat, bude poté velmi jednoduché. Jak ukazují obrázky níže, je možné vložit nový snímek (přes menu nebo klávesovou zkratkou Ctrl+M) a rovnou mu vybrat vhodné rozložení, nebo u již hotového snímku je možné změnit rozložení. Je také možné zkopírovat hotový snímek s požadovaným rozložením a pouze upravit obsah.

Ukázka prezentace

Níže naleznete náhledy několika snímků z mé vlastní prezentace. Můžete si samozřejmě prohlédnout celou prezentaci Šablonář.cz v plné velikosti ve formátu Ikona PDF (1667 KB) i ukázky jiných (Word) šablon. Náhledy jsou uvedeny rovněž pro jistotu, neboť některé webové prohlížeče mohou mít problém PDF soubor správně zobrazit ← viz kapitola Otvírání PDF souborů přímo z webu na stránce Tipy. Jedná se o ukázku základních možností. Je možné vytvořit širokou škálu rozložení, například s přednastavenými dekoračními či tematickými obrázky, které v prezentaci nelze smazat apod. V textu prezentace tentokrát není prázdný výplňový text, tzv. Lorem Ipsum, ale komentář k rozložení a obsahu snímků.

Ukázka prezentace – snímek 1 Ukázka prezentace – snímek 2 Ukázka prezentace – snímek 3 Ukázka prezentace – snímek 4 Ukázka prezentace – snímek 5 Ukázka prezentace – snímek 6