Logo ŠABLONÁŘ.cz

Výroba profesionálních šablon v Excelu

Když se řekne šablona, každému se spíše vybaví šablona dokumentu ve Wordu či šablona prezentace v PowerPointu. Ovšem Excel často přichází na pořad dne, má-li toho šablona „umět více“, například různé početní operace, dynamicky zvýrazňovat buňky, které se mají vyplnit apod.

V úvahu připadají především různé druhy tabulek, modelů a formulářů, které mají provádět základní nebo i pokročilé automatické úkony. Příkladem mohou být faktury, objednávky, formulářové smlouvy, skladové listy a jiné typy vnitrofiremních dokumentů a formulářů.

Excel ikona Šablony v Excelu je ale možné využít i jako přílohy (kalkulace nákladů, rozpočet reklamní kampaně apod.) k jiným dokumentům. Výhodou Excelu je, že „počítá sám“, a dají se z něj snadno generovat grafické výstupy. Přitom grafy se mění automaticky podle zadaných vstupů v tabulce/formuláři a barví se do přednastavených (například firemních) barev.

Šablony v Excelu mohou být nastaveny tak, že uživatele navádí či upozorňují, aby některé položky nezapomněl vyplnit (zůstanou podbarveny, dokud je uživatel nevyplní). To zvyšuje uživatelský komfort a profesionální dojem.

Poznámka: uvažujete-li o formuláři, alternativně lze využít i formulářů ve formátu PDF, které zvládnou leccos, i početní operace a nabízí také vysokou míru ochrany dokumentu proti úpravám (vhodný formát na web).

Excelové šablony lze upravit k obrazu svému – i do excelových souborů lze vložit logo do záhlaví nebo do zápatí, zformátovaný text, datum a čas, název souboru a cestu k němu atd. Novější verze rovněž pracují se styly, podobně jako Word, proto je možné si přednastavit formátování buněk – barvy písma, pozadí apod., jak ukazuje následující obrázek.

Styly v Excelu

Šablony grafů

Vyrobím Vám šablony grafů na míru, které velmi zefektivní Vaši práci a zajistí jednotný profesionální vzhled. Grafy budou nejen respektovat Vaše firemní barvy, ale je možné u nich nastavit celou řadu dalších parametrů, jako jsou velikosti písma (hodnot, na osách, legendy, nadpisu), vzhled pozadí grafu, umístění legendy apod.

Vyrobím Vám šablony typických grafů, jako jsou sloupcový, spojnicový či koláčový graf. Poradím Vám, jak šablony nainstalovat do systému (nejde o nic složitého), abyste je měli kdykoliv k dispozici ke snadnému použití. I když jsou grafy zejména doménou Excelu, výborné je, že šablony grafů lze použít i v ostatních aplikacích balíku Microsoft Office, jako jsou WordPowerPoint. Stačí přes příslušná menu vložit nový graf (nebo jej zkopírovat odjinud) a přiřadit mu vzhled pomocí přednastavené šablony grafu. Opět bych Vás navedl, jak na to.

Šablony tabulek

Další skvělou věcí, kterou lze v Excelu využít, jsou šablony tabulek. Vyrobím Vám styly tabulek podle Vašeho zadání – barvy, vzhled záhlaví tabulky (prvního řádku), souhrnů (posledního řádku), pruhované řádky (barva lichého a sudého řádku) apod. Lze vyrobit různé styly (druhy) tabulek pro různé příležitosti. Nově vložená nebo již existující data v Excelu poté bude schopni rychle a profesionálně zformátovat pomocí volby „Formátovat jako tabulku“ s výběrem příslušného stylu tabulky.

Excelový soubor s přednastavenými styly tabulek je možné uložit jako excelovskou šablonu, která bude dostupná v menu Soubor / Nový / Moje šablony. V případě, že to pro Vás bude žádoucí, Vám poradím ještě rychlejší způsob: aby, když spustíte Excel, se otevřel nový soubor s již přednastavenými styly tabulek (nebude tedy ani nutno otvírat šablonu).

Pomohu Vám objevit velký potenciál, který v Excelu nabízí šablony grafů a tabulek. Velmi zrychlí Vaši práci a dodají jí profesionální vzhled.