Logo ŠABLONÁŘ.cz

Výroba formulářů v PDF

Potřebujete vytvořit formulář pro své zákazníky (nebo pro jakékoliv vnitrofiremní potřeby), v kterém by bylo možné vyplňovat pouze určená pole a zbytek dokumentu by byl chráněn proti úpravám? Formulář ve formátu PDF nabízí maximální pohodlí při vyplňování i zabezpečení. Alternativně Vám mohu vyrobit i uzamčený formulář ve Wordu.

Formát PDF (Portable Document Format) je oblíbený a celosvětově rozšířený formát souborů vyvinutý společností Adobe. Rozšířenost formátu je první obecnou výhodou. Druhou je právě větší ochrana – mnozí uživatelé převádí svá díla do PDF, spíše než aby předávali zdrojové, například wordovské, dokumenty. K prohlížení „pédéefek“ se většinou používá zdarma dostupný Adobe Acrobat Reader (plná verze Pro není zrovna levnou záležitostí).

Acrobat ikona Použití PDF formulářů působí profesionálním dojmem a práce s nimi je velmi komfortní. Vyplněné PDF formuláře lze uložit na disk. Umí toho však mnohem více, například základní matematické operace jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení. Formuláře v PDF tak lze využít pro širokou škálu myslitelných dokumentů. Typicky jde o různé předtištěné (či předvyplněné) žádosti nebo smlouvy, kde zákazník nebo druhá smluvní strana pouze doplní kontaktní údaje. Lze nastavit, že některé údaje jsou povinné apod. Nicméně PDF formuláře lze využít i pro interaktivní objednávky, faktury apod., kde se automaticky pronásobí zadaná množství zboží jednotkovými cenami, vypočtou celkové součty apod.

Ukázka PDF formuláře

Na následujícím obrázku je ukázka velmi jednoduchého PDF formuláře. Logo a texty jsou přednastaveny, uživatel může vyplnit pouze podbarvená formulářová pole, z toho červeně ohraničená pole jsou povinná (takto vše zobrazuje Acrobat Reader, netiskne se). Formulář je chráněn heslem proti úpravám, ostatně můžete si to vyzkoušet sami, zde je ukázka formuláře přímo v PDF (PDF ikona).

Případně si můžete prohlédnout PDF formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (od roku 2015), který lze, namísto dřívějšího vytištění a ručního vyplňování, vyplnit elektronicky a uložit do počítače.

Možná by Vás mohly zajímat také ukázky šablon i v jiných aplikacích (Word, PowerPoint).

Ukázka PDF formuláře

Obecná poznámka k otvírání PDF souborů z internetového prohlížeče: jistější je soubor uložit a poté otevřít v Acrobat Readeru, neboť některé prohlížeče jej nemusí správně zobrazit přímo v okně prohlížeče. Správně zobrazený formulář by měl vypadat jako na obrázku výše.