Podmínky použití webu (Terms of Use)

Webové stránky Šablonář.cz (dále jen „Web“) vlastní a provozuje Ing. Jindřich Pavelka, IČO: 88564487 (dále jen „Provozovatel webu“). Tato stránka upravuje podmínky použití webu (Terms of Use), vyloučení odpovědnosti (Disclaimer), zásady ochrany osobních údajů (Privacy Policy) a autorská práva (Copyright) (dále souhrnně jen „Podmínky“), za kterých můžete Web používat. Vstupem na Web souhlasíte s tím, že budete právně vázáni těmito Podmínkami. Jestliže zde uvedené Podmínky neakceptujete, Web nepoužívejte. Provozovatel webu si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit (aktualizovat). Povinnost seznámit se s Podmínkami používání leží na uživateli Webu.

Vyloučení odpovědnosti (Disclaimer)

Přestože Provozovatel webu vynakládá rozumnou péči, aby se uživatelům Webu dostalo správných informací, jakékoliv materiály, jako jsou texty, články, názory, obrázky, fotografie, grafika, ilustrace apod. (dále jen „Materiály“), uvedené na jakékoliv stránce tohoto Webu, mohou obsahovat určité nedostatky, překlepy či jiné druhy chyb a nepřesností. Za takovéto chyby a nepřesnosti nenese Provozovatel webu žádnou odpovědnost. Materiály a informace na všech stránkách tohoto Webu jsou poskytovány zdarma jako informace obecného charakteru. Provozovatel webu neposkytuje žádné záruky, výslovné či vyplývající, včetně záruk správnosti, vlastnického nároku a neporušování práv. Provozovatel webu automaticky předpokládá Váš souhlas s tím, že jej nebudete činit odpovědným za následky jakýchkoliv svých případných kroků, včetně finančních ztrát, učiněných na základě informací obsažených na jakékoliv stránce tohoto Webu. Provozovatel webu výslovně odmítá poskytnout jakékoliv záruky za to, že informace na jakékoliv stránce tohoto Webu budou poskytovány nepřetržitě a/nebo budou bezchybné a že jakékoliv informace, software či jiné Materiály přístupné prostřednictvím jakékoliv jeho stránky budou prosty počítačových virů či jiných škodlivých komponentů. Přestože Provozovatel webu dbá na to, aby všechny Materiály byly prosty počítačových virů či jiných škodlivých komponentů, je povinností uživatele Webu zajistit si patřičnou ochranu. Provozovatel webu je oprávněn tyto Materiály kdykoliv pozměnit bez předchozího upozornění, zároveň se však nikterak nezavazuje výše zmíněné Materiály aktualizovat.

Zásady ochrany osobních údajů (Privacy Policy & Cookies)

Web používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání určité stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesena a uložena na jejich serverech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, určených pro jejich provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránkách a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoliv jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak, pokud tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce Webu. Používáním Webu souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Na Webu se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany (jako například program Google AdSense společnosti Google). Tyto společnosti mohou používat údaje o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k cílenému poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Google, jako třetí strana, používá k zobrazování reklam na tomto Webu soubory cookie (vč. DoubleClick DART cookie). Díky souboru cookie může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na Webu a dalších stránkách internetu. Uživatelé si mohou přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Google a z používání souborů cookie se odhlásit. Většina prohlížečů webových stránek je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookie přijímány, nicméně svůj prohlížeč můžete přenastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, že se Vám někdo soubor cookie pokouší zaslat. Některé funkce a služby Google však nemusí správně fungovat, pokud jsou soubory cookie zakázány.

Souhlas s využíváním souborů cookies vyžaduje EU. Chcete-li naplno využívat funkcí tohoto Webu, prosím klikněte na tlačítko „OK“ v liště v horní části obrázovky, která informuje, že „Tato stránka používá cookies ke své optimální funkčnosti.“ Používáním Webu souhlasíte s využíváním cookies.

Autorská práva (Copyright)

Veškery obsah tohoto Webu jako jsou texty, články, názory, obrázky, fotografie, grafika, ilustrace apod. („Materiály“) je chráněn autorským zákonem a jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoliv přebírání a šíření obsažených Materiálů nebo jejich částí je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele webu zakázáno. Provozovatel webu nebrání uživatelům citovat krátké úryvky z tohoto Webu, a to v rozumné míře a pro nekomerční použití, s uvedením zdroje (odkazu) v souladu s normami pro citaci literatury (informačních pramenů).