Logo ŠABLONÁŘ.cz

Ukázky práce, typické šablony

Ukázky mých vlastních šablon naleznete níže. Jedná se o typické dokumenty, které je vhodné převést do šablony, resp., kde šablony najdou dobré uplatnění. Většina šablon je opatřena logem a kontaktními údaji v zápatí a pro dokreslení celkového vzhledu dokumentu je použit výplňový pseudolatinský text (tzv. Lorem Ipsum), který neodvádí pozornost od designu šablony. Dokumenty klientů považuji za důvěrné, bez souhlasu je nezveřejňuji a podobně se zachovám i k Vašim šablonám v případě naší spolupráce.

Pro Vaši rychlejší představu jsou uvedeny náhledy každé šablony ve formě obrázků zmenšených na 70 procent velikosti (s výjimkou šablony prezentace v PowerPointu). Avšak doporučuji prohlédnutí šablon v plné velikosti ve formátu PDF. Odkaz na konkrétní dokument je vždy pod obrázkovými náhledy a označen ikonou PDF. Náhledy mají také pomoci zajistit správné zobrazení ukázek v PDF. Pokud by ukázka v PDF nevypadala jako na obrázku, je možné, že se nesprávně zobrazila v okně Vašeho internetového prohlížeče – jednoduchý obecný návod, jak v tomto případě postupovat, je popsán na stránce Tipy v kapitole Otvírání PDF souborů přímo z webového prohlížeče (možný problém se zobrazením).

Ukázky šablon na této stránce:
hlavičkový papír jednoduchý | hlavičkový papír členitější | smlouva s víceúrovňovým číslováním | smlouva dvojjazyčná | obchodní nabídka, zpráva či profil společnosti.

Po kliknutí se stránka odroluje na příslušnou ukázku s názvem ukázkové šablony (a aplikací, pro kterou byla vytvořena v závorce), heslovitým popisem vlastností a základních možností, obrázkovým náhledem a odkazem na ukázku šablony v plné velikosti ve formátu PDF ikona. Vrátit se můžete pomocí tlačítka Zpět ve Vašem internetovém prohlížeči.

Hlavičkový papír jednoduchý (Word)

 • jednoduchý hlavičkový papír s logem a kontaktními údaji v záhlaví/zápatí;
 • přednastavená pozice loga, okraje, písma a barvy (barevný motiv šablony);
 • je možné vložit čísla stránek, nastavit jiné záhlaví a zápatí od druhé strany;
 • lze vytvořit dvě varianty hlavičkového papíru, první s grafikou (logem) a kontaktními údaji pro tisk na prázdný papír nebo převod do PDF, druhou bez grafiky a kontaktů pro tisk na předtištěný hlavičkový papír.

Ukázka šablony – jednoduchý hlavičkový papír

PDF ikona Ukázka šablony hlavičkového papíru v plné velikosti (PDF, 140 KB)

Hlavičkový papír členitý (Word)

 • stejné základní vlastnosti jako jednoduchý hlavičkový papír;
 • navíc různé „tabulkové“ nebo uzamčené části, které dobře drží strukturu dokumentu a usnadňují vyplňování údajů.

Ukázka šablony členitějšího hlavičkového papíru

PDF ikona Ukázka šablony členitějšího hlavičkového papíru v plné velikosti (PDF, 155 KB)

Nabídka obchodní, profil společnosti apod. (Word)

 • graficky (nebo odlišně od zbytku dokumentu) vyvedená titulní strana;
 • nastavení okrajů, písem, barev, stylů pro nadpisy, běžný text, odrážky a číslování (i víceúrovňové), titulků obrázků a tabulek apod.;
 • nadpis první úrovně může automaticky začínat na nové straně;
 • automaticky generovaný obsah, případně seznam obrázků a tabulek;
 • úvod, závěr, použitá literatura a přílohy jsou nadpisy první úrovně – správně se nečíslují, ale jsou součástí automatického obsahu;
 • číslování dokumentu od jiné než první (zde třetí) strany (stránka s obsahem se správně nečísluje);
 • nastavení záhlaví a zápatí, typicky logo, kontaktní údaje, přitom některé údaje – například název zakázky, klienta nebo jméno a telefon zpracovatele nabídky – lze automaticky přenést z titulní strany do záhlaví či zápatí;
 • vložení čísla stránky a celkového počtu stran (např. 3/10);
 • na konci dokumentu může být seznam literatury a příloh.

Ukázka šablony nabídky – 1. strana

Ukázka šablony nabídky – 2. strana

Ukázka šablony nabídky – 3. strana

Ukázka šablony nabídky – 4. strana

Ukázka šablony nabídky – 5. strana

Ukázka šablony nabídky – 6. strana

Poznámka: posledními třemi stranami už jsou jen Závěr, Použitá literatura a Přílohy.

PDF ikona Ukázka šablony obchodní nabídky nebo profilu společnosti v plné velikosti (PDF, 2021 KB)

Smlouva (Word)

 • název smlouvy a číslo – je možné automaticky přenést do záhlaví/zápatí dalších stran smlouvy;
 • smluvní strany – „domácí“ smluvní strana může mít přednastavené (firemní) údaje, protistrana pole pro doplnění údajů;
 • automatické a dobře funkční víceúrovňové číslování smlouvy – úroveň lze pohodlně měnit pomocí stylů (Úroveň 1, Úroveň 2 apod.) nebo šipkami v menu na kartě Domů „Zmenšit odsazení“ / „Zvětšit odsazení“, přitom odsazení se nerozhodí;
 • je možné doplnění dalších stylů pro odrážky v rámci dané úrovně (viz strana 2 ukázky níže) apod.

Ukázka šablony smlouvy (1/2)

Ukázka šablony smlouvy (2/2)

PDF ikona Ukázka šablony smlouvy v plné velikosti (PDF, 189 KB)

Smlouva dvojjazyčná CZ/EN (Word)

 • dvojjazyčná smlouva má podobné vlastnosti jako předchozí smlouva;
 • text ve dvou sloupcích v různých jazycích;
 • nezávislé a dobře funkční víceúrovňové číslování pro oba jazyky;
 • odpovídající body smlouvy drží pozici i pro případ, že se liší velikost textu v češtině a překladu (viz například bod 2 ukázky níže).

Ukázka šablony dvojjazyčné smlouvy (1/2)

Ukázka šablony dvojjazyčné smlouvy (2/2)

PDF ikona Ukázka šablony dvojjazyčné smlouvy v plné velikosti (PDF, 157 KB)

Formulář v PDF

 • ukázka jednoduchého (fiktivního) formuláře a jeho základních možností;
 • textová pole (červeně lze označit ta, která jsou povinná), zaškrtávací políčka (možno více odpovědí), přepínače (pouze jedna odpověď, například ano/ne), rollovací nabídky atd.;
 • umí i základní početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení, průměr apod.), najde tak využití pro širokou škálu „aktivních“ dokumentů;
 • provedení formuláře v PDF působí profesionálně;
 • vyplněný formulář je možné uložit.

Formulář v PDF

PDF ikona Ukázka šablony chráněného PDF formuláře v plné velikosti (PDF, 941 KB)

Ukázka prezentace (PowerPoint)

Ukázka šablony prezentace – snímek 1 Ukázka šablony prezentace – snímek 2 Ukázka šablony prezentace – snímek 3 Ukázka šablony prezentace – snímek 4 Ukázka šablony prezentace – snímek 5 Ukázka šablony prezentace – snímek 6

PDF ikona Ukázka šablony powerpointové prezentace v plné velikosti (PDF, 1667 KB)